Three New GKB SDI Cameras to Strengthen HD-SDI Portfolio